1996 – ПОК “Доверие” отпуска първата допълнителна пенсия в страната. Компанията е съучредител на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
2000 – Приета е стратегия за развитието на ПОК “Доверие” до 2011 г. Компанията е съучредител на Съюза на работодателите в България. ПОК “Доверие” получава лиценз № 1. Регистрирани са Доброволен, Професионален и Универсален пенсионен фонд “Доверие”. Капиталът на дружеството е увеличен на 10 000 000 лв. Броят на осигурените лица достига 111 000 души. Договори с работодател 620.
2013 – В края на годината броят на осигурените във фондовете, управлявани от ПОК „Доверие”, лица възлиза на 1 229 378, а активите под управление са 2 009 459 лв. (по данни на КФН)

Регистрирана в България
Сфера на дейност: Услуги
България, София - град, Тинтява 13Б, вх.А, ет.7, пощенски код 1113
И на други 59 места в: Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Видин, Враца, Козлодуй, Дупница, Кюстендил, Монтана, Перник, Ботевград, Пирдоп, София - град, Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Габрово, Горна Оряховица, Девня, Димитровград, Добрич, Казанлък, Карлово, Карнобат, Ковачево, Кубрат, Кърджали, Ловеч, Медникарово, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Раднево, Разград, Русе, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Трояново, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, Кремиковци
http://poc-doverie.bg/ http://poc-doverie.bg/?cid=30 http://yellowpages.bg/bg/members/pensionno-osiguritelna-kompanija-doverie/